Waarom kwaliteits-management cruciaal voor de automotive is

Waarom kwaliteits-management cruciaal voor de automotive is

De auto industrie floreert als sinds het begin van de vorige eeuw. Uiteraard zijn er mindere perioden geweest, maar over het geheel genomen is de automotive uiterst succesvol. In 2017 zijn er meer dan 67 miljoen auto’s geproduceerd in de wereld. Al deze fabrikanten zijn aan de zijlijn altijd druk met kwaliteitsmanagement. Dit is niet voor niets.

Automotive door de jaren heen

Aan het einde van de 19e eeuw kwamen de eerste auto’s op de markt. Omdat slechts de allerrijksten zich een auto konden veroorloven duurde het tot 1903 dat Henri Ford de eerste fabriek opende. Door de schaalvergroting van de productie werden auto’s steeds goedkoper. Ook het autorijden zelf werd goedkoper door meer afname van brandstof. In de decennia die volgden werd de auto dus voor een groot deel van de wereldbevolking rendabel. Door de technologische ontwikkelingen rondom de verschillende oorlogen, werden auto’s steeds geavanceerder. Inmiddels leven we in de 21e eeuw waar we dus meer dan 67 miljoen auto’s produceren om in de wereldwijde behoefte te voorzien.

Kwaliteitsmanagement automotive

Met deze enorme aantallen auto’s is kwaliteitsmanagement onmisbaar. Systemen zoals ISO 9001 zorgen voor een goede controle op alle processen. Dus niet alleen de kwaliteit van het product zelf, maar ook de organisatie eromheen. Het gevolg is dat auto’s door de jaren heen veel beter zijn geworden. Door strenge eisen te stellen, en daarop te controleren, wordt zowel het product als het productieproces kwalitatief beter. Maar ook de efficiëntie nam toe. Want iedere fout herstellen kost tijd. Dus als het proces ervoor verbeterd werd, ging er minder tijd verloren.

Concurrentie voor zijn

Door de groei van de auto industrie nam ook het aantal aanbieders toe. Voor een autofabrikant is de merknaam steeds belangrijker geworden. Je kunt je geen slechte naam veroorloven wanneer het gaat om de kwaliteit en veiligheid van jouw auto’s. De concurrentie profiteert daar direct van. De noodzaak van een goed kwaliteitsmanagement is daarom ook onmisbaar. Fouten wil je oplossen voordat een model op de markt wordt gezet.

Veiligheid en aansprakelijkheid

In 2011 waren er meer dan 1 miljard rijdende auto’s wereldwijd. Dit betekent voor een autofabrikant dat een groot deel daarvan een auto van zijn makelij is. Dan is het belang van een veilige auto belangrijk. Als er concessies aan de veiligheid worden gedaan, is de kans op ongevallen groot. De kans dat je aansprakelijk wordt gesteld als fabrikant is niet ondenkbaar. Door het nieuws en internet, is een fout aan een auto wereldwijd snel bekend. Als er overal dezelfde problemen met een model ontstaan, is een claim niet ondenkbaar. Als autofabrikant ben je namelijk niet alleen aansprakelijk voor ongelukken met auto in ontwikkeling. Als er structureel ongelukken gebeuren kun je nog altijd aansprakelijk worden gesteld. En al wordt de consument in het ongelijk gesteld, je reputatie lijdt er ongetwijfeld onder.

Een autofabrikant kan niet zonder kwaliteitsmanagement. Om kwaliteit te garanderen, maar ook om veiligheid in het verkeer te bewerkstelligen. Daarnaast profiteert de concurrentie direct van problemen van een andere fabrikant.