Abortus

Abortus

Sinds 1984 bestaat in Nederland de abortuswet (de Wet afbreking zwangerschap (WAZ)), deze geeft de vrouw het het recht de zwangerschap te onderbreken als deze niet verder is gevorderd dan 24 weken, dit omdat de geboorte van een kind ouder dan 24 weken als levensvatbaar wordt gezien. Voor die tijd was abortus officieel altijd verboden.

Sommige landen verbieden alle vormen van abortus, andere stellen voorwaarden, die voorwaarden kunnen inhouden:
*) De zwangerschap mag alleen worden afgebroken wanneer het leven van de moeder wordt bedreigt.
*) In sommige landen waar abortus in het algemeen niet is toegestaan, mag het wel wanneer de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting.
*) Ook is abortus soms toegestaan in geval het embryo ernstige genetische afwijkingen heeft.

Een abortus mag alleen worden uitgevoerd in klinieken en ziekenhuizen die daarvoor een vergunning hebben. Er zijn in Nederland totaal 17 abortusklinieken en 108 ziekenhuizen die abortus mogen uitvoeren…Lees verder op Health.nl