Baas als Facebook vriend, liever niet.

Baas als Facebook vriend, liever niet.

Tweederde van de Nederlanders wil liever hun baas niet als Facebook vriend. Toch vinden veel Nederlanders dat hun baas wel wat mag zeggen over het gedrag dat ze hebben op social media.  

 

De werkende Nederlanders vinden dat hun baas vrijwel veel over hun mag zeggen als het gaat om hoe ze zich op social media zetten.  Ruim 90 procent vindt bijvoorbeeld dat de baas een werknemer mag aanspreken op zijn persoonlijke hygiëne, een iets minder grote groep vindt dat de baas ook wat te zeggen heeft over tatoeages of piercings. Als je dat vergelijkt is de groep mensen die vindt dat de baas ook iets te zeggen heeft over zijn werknemers op social media eigenlijk relatief klein

 

Werk en privé gescheiden houden

Vrouwen met kinderen of met een gezin houden vaak werk en privé gescheiden op het werk. Het percentage dat de baas niet toelaat als ‘vriend’ op Facebook loopt op naarmate men ouder wordt, tot 75 procent in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar.

 

Vacatures zoeken

Ook wordt sociaal media gebruikt om vacatures op te zoeken, maar dat doen niet erg veel Nederlanders. Het gaat dan om zo’n 18%. Veel mannen of hoogopgeleide mensen zoeken zo hun baan, het beste sociaal media daarvoor is nog steeds LinkedIn.