Menu
Auto / Buitenland / Opmerkelijk

Grootschalige fraude met autoverzekering in Engeland

In Groot-Brittannië zien autoverzekeraars de laatste tijd steeds meer schadeclaims binnenkomen. Fraude blijkt de oorzaak. Criminele bendes veroorzaken met opzet een ongeluk om van de verzekering uitbetaald te krijgen. Het aantal schadeclaims met frauduleuze praktijken is met maar liefst 21 procent toegenomen. Een enkele autoverzekeraar beweert zelfs dat de helft van de letselschadezaken voortkomt uit opzettelijke ongevallen.

Meerdere criminele organisaties actief
De toename van het aantal schadeclaims is niet aan één criminele organisatie te wijten. In de gebieden rond Birmingham en Londen doen zich de meeste frauduleuze gevallen voor. De werkwijze verschilt. Zo komt het voor dat iemand zomaar ineens op de rem trapt, waardoor de achterliggende automobilist hem aanrijdt. Daarnaast worden remlichten verwijderd, zodat niet op tijd te zien is wanneer een auto afremt. Inwoners van Groot-Brittannië mogen daarom blij zijn als ze een goede autoverzekering hebben. Ook rijden bendeleden elkaar expres aan om zo uitgekeerd te krijgen van hun autoverzekering.

Claim voor whiplash
Vooral claims voor een whiplash zijn ‘populair’.  Een whiplash kan ontstaan doordat een auto achterop een andere auto rijdt. De bestuurders en passagiers in de voorste auto maken een onverwachte schok naar voren, waardoor het hoofd krachtig voor- en achteruit bewogen wordt. De beweging is te vergelijken met dat van een zweep (whip in het Engels), vandaar de naam whiplash.

Een whiplash valt onder letselschades. Over het algemeen is de automobilist die achter op een auto rijdt schuldig. Door plotseling te remmen, kan zo eenvoudig een letselschade worden gecreëerd. Autoverzekeraars hebben aan de Britse overheid voorgesteld om personen met kortdurende whiplashes een behandeling te geven in plaats van een geldelijke vergoeding. Hierdoor lopen bendeleden het uit te keren bedrag voor letselschade mis, waardoor het aantal kop-staart aanrijdingen wellicht wordt teruggebracht.

Fraudegevallen in Nederland
Ook in Nederland komen fraudegevallen voor bij het claimen van schade. Deze worden meestal door particulieren geclaimd. Men veroorzaakt bijvoorbeeld met opzet een ongeluk of past de dekking van zijn autoverzekering aan nadat hij schade heeft veroorzaakt. Wanneer de autoverzekeraar de fraude ontdekt, heeft men een groot probleem. De autoverzekering wordt beëindigd en vaak is het niet meer mogelijk om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.