Menu
Nieuws / Senioren

50-plussers vaker merktrouw dan 50-minners

Onderzoek van het Familie Kenniscentrum (een initiatief van Bindinc.) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50-minners. Daarbij zijn 50-plussers het meest trouw aan de financiële dienstverlener. Men kiest met name voor een merk vanwege de goede ervaringen uit het verleden. De teruglopende kwaliteit van het merk dat men gebruikt is voor consumenten de belangrijkste reden om van merk te switchen. De prijs is het belangrijkste instrument om klanten van merk te laten veranderen.

Mate van merktrouw
Consumenten zijn ingedeeld naar mate van merktrouw, op basis van de Brand Loyalty Matrix. Bij de productcategorieën persoonlijke verzorgingsproducten, mobiele telefonie, financiële dienstverlening en vakanties & reizen zien we meer merkentrouw bij 50-plussers dan bij 50-minners. Het grootst is de merkentrouw bij financiële dienstverlening.

Prijs reden voor overstappen ander merk
50-minners noemen meer redenen om van een vast merk over te stappen naar een ander merk dan 50-plussers. De meest voorkomende reden om over te stappen naar een ander merk is de prijs. Daarnaast laten 50-minners zich ook vaker dan 50-plussers leiden door hun omgeving. Waar 50-minners meer voor gemak kiezen, vinden 50-plussers een goede reputatie en de beste kwaliteit erg belangrijk. Wat overeenkomt is dat 50-plussers en 50-minners de merken Google en Pickwick de meest aantrekkelijke merken vinden. Daarnaast geeft de 50-plusser aan dat zij Douwe Egberts en Hema een aantrekkelijk merk vinden, waarbij 50-minners Bol.com en Albert Heijn aantrekkelijk vinden.

Implicaties voor professionals
Het uitbouwen van merkentrouw lijkt de meest succesvolle strategie bij 50-plussers. Dit kan men realiseren door behoud van de kwaliteitsperceptie en bevestiging. Voor adverteerders is het belangrijk te weten dat 50-plussers vooral overtuigd moeten worden door de betere kwaliteit die een ander of nieuw product hun biedt.