Menu
Wintersport

Gouda bij Kaarslicht 2015

Gouda bij Kaarslicht is al 60 jaar Gouda in kerstsferen. Het is een dag met veel hoogtepunten in muziek, theater, cultuur en entertainment.

Vanaf het begin van de middag tot ver in de avond vermaken duizenden mensen zich in de historische binnenstad. Overal klinkt muziek, zijn er wandelingen uitgezet en is er straattheater en dans. De ganzenhoeder en schaapherder met hun dieren nemen bezit van het centrum en de ‘levende’ kerststal is weer present. In de mooie kerken van Gouda worden gratis concerten gegeven, de Gouwenaars hebben hun stad prachtig versierd en de winkeliers en de horeca zetten hun beste beentje voor.

Als het donker wordt, gaan de lichten niet aan, maar worden in het oude centrum alleen kaarsen aangestoken. Het hoogtepunt van de dag vindt van 19.00-20.00 uur plaats op de Markt bij het alleen door kaarsen verlichte, Middeleeuws stadhuis.

De burgemeester leest het kerstverhaal, de lichtjes in de enorme kerstboom voor het stadhuis worden ontstoken en duizenden mensen zingen mee met de kerstliedjes.

Gouda Stad van...
Heeft u genoten van de historische stad Gouda en van Gouda bij Kaarslicht? Alle reden om nog even te blijven en na te genieten in het aansluitende weekend van 12 en 13 december. Gouda blijft dan in gezellige kerstsfeer. Graag wijzen wij u op de volgende activiteiten in dit weekend:

Meer weten over Gouda bij Kaarslicht op 11 december 2015?