Menu
Binnenland / Uitgelicht

Rode Kruis activeert vrijwilligers in verband met warmte

Den Haag, 22 juli 2013 Met de aanhoudende warmte en het nationaal hitteplan dat zondag werd afgekondigd, is het extra belangrijk om goed voorbereid op pad te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de verhoogde risico’s voor bijvoorbeeld ouderen en kinderen, sporters en evenementenbezoekers. Het Rode Kruis activeert daarom haar 33.000 vrijwilligers om deze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden en extra zorg te kunnen bieden aan kwetsbare groepen.

In verband met het mooie weer van de afgelopen dagen heeft de organisatie vorige week al een waarschuwing uitgedaan naar haar noodhulp- en evenementencoördinatoren. Ook zijn hittetips via de website en sociale media verspreid. Nu het nationaal hitteplan actief is gaat het Rode Kruis deze communicatie opschalen.

Oproep en EHBO-app bericht
Naast de oproep aan alle vrijwilligers zullen ook bestaande activiteiten, gericht op ouderen of chronisch zieken, worden aangegrepen om mensen te wijzen op het belang van zonnebescherming, voldoende eten en drinken en het voorkomen van uitdroging en uitputting. Ook de EHBO-app van het Rode Kruis zal worden ingezet om mensen, die dat hebben aangegeven, een informatie bericht te sturen via de mobiele telefoon. Dat betreft 287.000 mensen. Rode Kruis hulpverleners bij muziek- en sportevenementen of andere festivals hebben de opdracht om evenementenorganisaties proactief te ondersteunen in een plan van aanpak om bezoekers zo goed mogelijk voor te lichten en hulp te kunnen bieden bij bijvoorbeeld uitdroging, duizeligheid, flauwtes of een zonnesteek. De communicatie via website en sociale media gaat onverminderd voort zolang de warmte aanhoudt.

Het Rode Kruis roept iedereen op vooral goed voorbereid op pad te gaan, zich voldoende tegen zon en warmte te beschermen en extra aandacht te besteden aan kwetsbare mensen in de nabije omgeving. Alle adviezen, net als EHBO-tips bij veelvoorkomende warmte-klachten, zijn te vinden op de website van het Rode Kruis of in de EHBO-app.

Risico’s van hitte
Nederland is zich, zeker sinds 1953 sterk bewust van het risico op overstromingen. We zijn echter veel minder bekend met het grote risico van hittegolven. De hittegolf van 2006 kostte 1000 mensen het leven en bracht Nederland in de wereldwijde top 5 van dodelijkste rampen van dat jaar. In de top drie van meeste dodelijke natuurrampen in Nederland sinds 1900 staan twee hittegolven – de overstroming van 1953 wordt gevolgd door de hittegolven van 2006 en 2003. Het risico op een hittegolf in Nederland is de afgelopen decennia sterk gegroeid, vooral door klimaatverandering. Deze sterke stijging werd recent bevestigd door een rapport over klimaat, extremen en rampen van het VN klimaatpanel (IPCC), waar ook door het Rode Kruis aan is bijgedragen.

Hitteplan
Het nationaal hitteplan is een initiatief van het Rode Kruis, en is opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, het RIVM, ActiZ en GGD-Nederland. Door dit plan in werking te stellen weten onder meer ook verpleeghuizen, zorginstellingen en GGD’s dat ze hun eigen hitte-draaiboeken uit de kast moeten halen. Ook geeft het tips hoe te handelen bij warmte. Het RIVM stelt pas achteraf vast of er sprake is geweest van een hittegolf in Nederland.

Tip: op de website van het Rode Kruis vind je ook een Checklist bij hitte of klik hier! om de checklist direct te bekijken.