Menu
Gezondheid / Zwangerschap / Zwangerschap

Stress bij zwangere vrouwen leidt tot gedragsproblemen kinderen

Veel kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap last hebben gehad van emotionele klachten (zoals angst of depressie) vertonen gedragsproblemen. Bij jongetjes uit zich dat anders dan bij meisjes. Maar de kwaliteit van de moeder-kind interactie na de geboorte blijkt ook een belangrijke rol te spelen. De Bruijn adviseert daarom verloskundigen onder andere meer alert te zijn op emotionele klachten van zwangere vrouwen.

Veel is bekend over de schadelijke gevolgen van roken en alcohol tijdens de zwangerschap, maar De Bruijn stelt dat er pas recent meer aandacht is gekomen voor de effecten van stress. Ze deed haar onderzoek onder meer dan vierhonderd zwangere vrouwen en ze vergeleek een groep mèt en zónder klachten. Jongens van de moeders die vooral in het eerste trimester van de zwangerschap emotionele klachten hadden, bleken meer angstig en teruggetrokken gedrag te laten zien. Bij meisjes kwamen gedragsproblemen naar voren als de moeders in het derde trimester emotionele klachten hadden gerapporteerd.
Na de zwangerschap bleek het voor de meisjes belangrijk te zijn dat hun moeders in de omgang tijdens spel, duidelijk structuur gaven en zo min mogelijk geïrriteerd en vijandig gedrag lieten zien. De vader-kind interactie werd ook bekeken en er werden aanwijzingen gevonden dat vaders met name voor de jongens een beschermende buffer kunnen vormen tegen de negatieve invloed van emotionele klachten van moeders op de kinderen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang voor begeleiding van zwangere vrouwen en hun gezinnen. Omdat emotionele problemen tijdens de zwangerschap het gedrag van kinderen kunnen beïnvloeden, pleit De Bruijn voor het gebruik van screeningsvragenlijsten door verloskundigen. Zij kunnen zwangere vrouwen met veel emotionele klachten dan doorverwijzen voor psychologische hulp. Daarnaast zouden deze vrouwen ook na de zwangerschap extra begeleiding moeten krijgen, waarbij interventies zich dan specifiek kunnen richten op het verbeteren van de moeder-kind interactie.