Menu
Senioren / Uitgelicht

Driekwart 50-plussers denkt na over eigen erfenis

Bijna driekwart van de 50-plussers in Nederland heeft wel eens nagedacht over de inhoud van zijn of haar erfenis. Toch heeft slechts 39% van de 50-plussers een testament op laten maken bij de notaris. Dit blijkt uit onderzoek dat Marlyse-Research in opdracht van KWF Kankerbestrijding uitgevoerd heeft.

 

De belangrijkste reden om geen testament op te maken, is dat de nalatenschap hiervoor te klein wordt bevonden. Maar liefst 60% van de 50-plussers dat niet van plan is een testament op te maken, geeft als reden dat er te weinig te erven is. Andere belangrijke redenen zijn dat ze erop vertrouwen dat de partner of kinderen alles goed zullen regelen en dat de notariskosten te hoog zijn.

 

Nalaten aan een goed doel
KWF Kankerbestrijding heeft het onderzoek uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de attitude van Nederlandse 50-plussers ten aanzien van nalatenschappen en het opnemen van een goed doel in het testament. Maar liefst 34% van de ondervraagden zonder testament, gaf aan waarschijnlijk of zeker een goed doel te gaan opnemen in hun testament. Van de ondervraagde 50-plussers die een goed doel in hun testament hebben opgenomen, antwoordt 22% dat dit KWF Kankerbestrijding betreft.

 

Ellen Coster, Relatiebeheerder Nalaten bij KWF Kankerbestrijding: “Deze enquête bevestigt ons vermoeden dat veel mensen ons een warm hart toedragen en ook na hun dood willen bijdragen aan het terugdringen van kanker. Soms weten ze echter niet hoe, of dat wij ook heel blij zijn met kleine bedragen en bijvoorbeeld ook spullen. Wij willen graag al voor het overlijden met onze nalaters in contact komen, om juist ook hun wensen te vernemen.”

 

Nalatenschappen vormen een constante bron van inkomsten voor KWF, goed voor bijna een kwart van het totaal van 2012. Met het geld afkomstig uit nalatenschappen wordt 1 op de 4 onderzoeken die KWF Kankerbestrijding jaarlijks financieert mogelijk gemaakt.