Menu
Lifestyle / Relatie / Uitgelicht

Verband tussen geluk en relaties

In Nederland zijn 9 op de 10 volwassenen gelukkig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is een duidelijk verschil tussen mensen die samenwonen en mensen die alleenstaand zijn.

 
Het onderzoek betreft de periode van 2008 tot 2010. In deze periode gaf 80% van de niet-samenwonende deelnemers aan dat ze gelukkig zijn en van de personen die wél samenwonen met hun partner is dit zelfs 92%. Op samenwonende koppels heeft het hebben van kinderen geen invloed, op alleenstaanden beïnvloedt dit hun geluk wel degelijk. Alleenstaande ouders voelen zich gelukkiger (85%)  in vergelijking met alleenstaande volwassenen (77%).

 

Ook leeftijd en opleidingsniveau hebben invloed op het geluk niveau van Nederlanders. Personen in de categorie 18 tot en met 25 zijn vrijwel even gelukkig met als zonder partner. Volwassenen die ouder zijn dan 25 voelen zich juist gelukkiger met een partner dan zonder partner. Lageropgeleiden zijn over het algemeen minder gelukkig dan middelbaar- of hoogopgeleiden. Lageropgeleiden hechten ook meer waarde met betrekking op hun geluk in het hebben van een relatie dan de andere twee groepen.