Menu
Auto / Auto bulk / Binnenland / Zakelijk

Code 95: nascholing voor chauffeurs

Iedere beroepschauffeur heeft er inmiddels wel van gehoord: Code 95. Een Europese richtlijn die in september 2009 in het leven is geroepen om de veiligheid en de bekwaamheid van professionele beroepschauffeurs op de weg te vergroten. In deze richtlijn worden eisen gesteld aan zowel huidige, als toekomstige beroepschauffeurs. De vakbekwaamheid (voorheen het chauffeursdiploma genoemd) wordt alleen behouden als er na 5 jaar nascholing gevolgd wordt.

Nascholing voor chauffeurs

Deze nascholing betekent dat er na het verstrijken van de 5 jaarstermijn, minimaal 35 uur aan nascholing gevolgd moet worden. Iedere beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wilt behouden moet aan deze eis voldoen. Deze nascholing mag alleen bestaan uit cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn. Op deze manier gelden dezelfde richtlijnen voor alle beroepschauffeurs in Nederland. Het CCv is in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat belast met het toezicht op de uitvoering van, en controle op deze richtlijn.

De richtlijn uitgelegd

De richtlijn bestaat dus uit twee onderdelen. Ten eerste moet de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs behaald worden. Na het behalen van deze kwalificatie wordt dit weergeven door de Code 95 aan te geven op het rijbewijs, naast de vervoerscatagorie. Het tweede onderdeel bestaat uit de nascholing, welke voldaan moet worden nadat de 5 jaarstermijn verstreken is. Deze nascholing moest ook gedaan worden door beroepschauffeurs die voor de ingang van deze regelgeving hun vakbekwaamheid al hadden behaald. Vanaf september 2006 zijn namelijk alle beroepschauffeurs in de EU verplicht om aan de Code 95 te voldoen. Ook chauffeurs die binnen de EU werken moeten aan deze verplichting voldoen.

Waarom is de richtlijn ontstaan?

Deze richtlijn moet leiden tot een aantal verbeteringen in de huidige verkeerssituaties binnen de EU. Zo is een van de doelen het realiseren van een grotere verkeersveiligheid in Europa. Maar ook het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waar vrachtwagens en bussen bij zijn betrokken staat op de agenda. Met deze richtlijn hoopt de EU het brandstofverbruik te kunnen verminderen en hierdoor de CO2 uitstoot te verlagen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat het leefmilieu verbeterd wordt en de vervoerssector een beter en ‘groener’ imago zou krijgen.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Het invoeren van deze richtlijn heeft in 2006 veel teweeggebracht voor bedrijven. De impact op transportorganisaties is namelijk vrij groot; het is niet gemakkelijk om alle chauffeurs aan deze verplichting te laten voldoen. Niet alleen moet er een keuze gemaakt worden uit het CCV goedgekeurde opleidingsaanbod, ook moet er een budget vrijgesteld worden, de chauffeursplanning moet aangepast worden en de bijkomende administratieve controle is groot.