Menu
Financieel / Zakelijk

De duidelijkste signalen van de economische groei

De meeste mensen hebben wel iets gemerkt van de bankencrisis die in 2008 ontstond. De jaren erna was er sprake van economische krimp met alle bijbehorende gevolgen. Toen er langzaamaan weer sprake was van groei, moest er eerst nog bezuinigd worden voor het herstel. Inmiddels is de economische groei alweer enkele jaren aan de gang. De tekenen van groei zijn overal om ons heen te zien.

Economische groei

De economische groei wordt meestal gemeten aan de hand van de stijging van het BNP. Dit Bruto Nationaal Product geeft de waarde van een land aan, per inwoner. Wanneer de waarde per inwoner stijgt, is er sprake van economische groei in een land. Wanneer dit met meerdere landen gebeurd betekent dit dat het in Europa of zelfs wereldwijd, beter gaat. Het BNP is niet altijd direct zichtbaar. Ten eerste omdat dit cijfer pas wat zegt als je de resultaten over een half jaar, of zelfs een jaar bekijkt. Maar er zijn meer signalen waaraan je economische groei kunt herkennen.

Dalende werkloosheid

De afname in het aantal werklozen is een belangrijk signaal van economische groei. Want werklozen moeten worden betaald van de sociale voorzieningen. Als er minder werklozen zijn, zijn de kosten hiervoor dus lager. Belangrijker nog is dat iedere werkende inwoner in zijn eigen inkomen voorziet. Vervolgens betaalt diegene over het algemeen meer inkomstenbelasting dan een werkloze. De koopkracht van werkenden is groter, en daarmee levert het koopgedrag meer op.

Krapte op de arbeidsmarkt

Een lager werkloosheidscijfer geeft aan dat er meer mensen werkzaam zijn. Als de economie groeit neemt het aantal vacatures ook toe. Dan is een tekort aan personeel nooit ver weg. Juist nu zie je in veel sectoren problemen ontstaan. Er komen steeds meer vacatures beschikbaar, maar het aantal werkzoekenden neemt snel af. Werkzoekenden kunnen overigens nog een baan hebben, maar rondkijken voor wat anders. Daarmee kan een open vacature worden ingevuld, maar dan ontstaat er elders weer een andere. Deze situatie is een duidelijk signaal dat het goed gaat met de economie.

Investeringen nemen toe

Een ander signaal is de toename van het aantal en de grootte van investeringen. Wanneer de economie groeit, verdienen bedrijven gemiddeld genomen meer. Daarmee is er meer geld beschikbaar voor investeringen. Er wordt volop geïnvesteerd in vastgoed, productiemiddelen, logistieke middelen en nog veel meer. En als dat niet nodig is, zie je dat ondernemers geld investeren in bijvoorbeeld start-ups. Of ze gaan beleggen met het zakelijk vermogen. Want geld op de zakelijke rekening levert vrijwel geen winst op. Dit heeft in de huidige situatie vooral te maken met de lage rente.

Meer miljonairs

Jaarlijks worden er lijsten gepubliceerd met mensen die het meest vermogend zijn. Een bekende lijst is de Quote 500. De laatste jaren komen er steeds meer miljonairs of zelf miljardairs bij. Dat iemand zijn vermogen vergroot is geen teken dat het economisch goed gaat. Je kunt namelijk ook geld verdienen als het economisch gezien minder gaat. Maar als er vele mensen miljonair worden is er vrijwel zeker sprake van economische groei. Want vermogen moet immers ergens vandaan komen. Dit staat overigens wel in verhouding met het armoedecijfer. Als het verschil tussen arm en rijk groter wordt hoeft er geen sprake van groei te zijn.

Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook in Nederland is dat goed te merken. Naast het meten en vergelijken van het BNP, is het ook aan andere signalen te zien. Met name de situatie op de arbeidsmarkt en het gedrag van bedrijven geven een goed signaal.