Menu
Uitgelicht / Zakelijk

Europese CFO’s minst optimistisch over economische ontwikkeling

Amsterdam, 9 juli 2013 – Hoewel Chief Financial Officers (CFO’s) wereldwijd een bescheiden economische groei verwachten, is de financiële top in Europa minder positief gestemd. Dit blijkt uit de zesde editie van de jaarlijkse American Express/CFO Research Global Business and Spending Monitor, een wereldwijd onderzoek van American Express Company en CFO Research onder CFO’s van bedrijven uit diverse sectoren. Gemiddeld 68% van de financieel directeuren wereldwijd voorspelt economische groei in het komend jaar. In Europa slechts 48%. Van de Europese CFO’s verwacht 27% zelfs een economische krimp.

Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling

Toch hebben Europese CFO’s vertrouwen in de vooruitzichten van hun bedrijven. Ze zijn van plan om selectief te investeren om te groeien en in te spelen op de zakelijke kansen die de wereldwijde economie biedt.

Europese bedrijven halen komend jaar alles uit de kast om nieuwe klanten binnen te halen, zo blijkt uit het onderzoek. Hierbij verdelen zij hun inspanningen evenwichtig over de binnenlandse verkoop en export: 34% van de Europese CFO’s geeft verkoop in andere ontwikkelde markten prioriteit, 27% focust op de thuismarkt en 21% zet in op verkoop in opkomende markten. Maar in antwoord op de vraag naar welke markt een uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten het meest waarschijnlijk is, benadrukken Europese bedrijven het economisch potentieel van de BRIC-landen. Hierbij noemen zij China het vaakst (38%), gevolgd door Brazilië (25%), Rusland (25%), en India (23%).

Investeren in zakenreizen om relaties op te bouwen
De onderzoekresultaten van dit jaar voorspellen de meest wijdverbreide toename in zakenreisuitgaven sinds 2008. Ondanks de fluctuerende economische omstandigheden is 48% van de respondenten van plan om komend jaar meer te besteden aan zakenreizen dan vorig jaar. Net zoals in voorgaande jaren suggereren de onderzoeksresultaten dat bedrijven hun reisbudgetten inzetten om klanten te ontmoeten. Zo is 39% van de Europese bedrijven van plan om meer te spenderen om huidige klanten en prospects te ontmoeten en wil 45% hetzelfde bedrag uitgeven. Europese respondenten geven tevens aan dat ze evenveel of meer gaan uitgeven aan reizen naar leveranciers en verkopers (83%).

Edwin Schoenmakers, Director Global Corporate Payments, American Express Nederland: “Europese bedrijven die op groei aansturen, erkennen het groeipotentieel van overzeese markten en laten zien dat er nog steeds groeimogelijkheden zijn in hun eigen lokale markt. Dit resulteert in de bereidheid van bedrijven om komend jaar meer te investeren in zakenreizen. Maar in het huidige economisch klimaat gaan Europese CFO’s behoedzaam om met hun uitgaven. We kunnen daarom verwachten dat bedrijven erop gefocust zijn waar voor hun geld te krijgen en hun investering terug te verdienen.”

Rol van CFO in ontwikkeling
Het onderzoek toont aan dat de rol van de financieel directeur binnen een bedrijf door het economisch klimaat is veranderd van financieel expert in strategisch adviseur. Krap twee derde van de Europese respondenten (65%) bevestigt dat de recente wereldwijde economische recessie de invloed van de financiële functie binnen het bedrijf substantieel of enigszins heeft vergroot. De CFO is meer een katalysator geworden, die de rest van de organisatie aanzet tot het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen (31%), of hij is meer een beheerder geworden, die vanuit risicomanagement zeker stelt dat het bedrijf zijn verplichtingen nakomt (27%).

Verwachtingen omtrent groei en bestedingen 
Uit de American Express/CFO Research Global Business and Spending Monitor blijkt dat slechts 48% van de Europese respondenten bescheiden tot substantiële binnenlandse economische groei voorspelt in de komende twaalf maanden. Zorgen over de politieke impasse lijken hun tol te eisen: 78% van de respondenten gelooft dat dit de economische groei in hun land beïnvloedt.

Desondanks zijn Europese CFO’s van plan om komend jaar te investeren om zakelijke kansen te kunnen benutten, terwijl zij vorig jaar nog de hand op de knip hielden. CFO’s gaan behoedzaam meer spenderen. Ongeveer 76% van de respondenten onderschrijft het idee dat hun competitieve voorsprong afhangt van de mate waarin zij zowel waarde kunnen leveren aan hun klanten en waarde kunnen onttrekken aan hun supply chain.

Gebruik van liquide middelen
Volgens de uitkomsten van het onderzoek gingen Europese bedrijven het afgelopen jaar relatief behoudend om met hun liquide middelen. Zo geeft 47% van de respondenten aan dat zij net zo veel hebben gespendeerd als zij van plan waren en krap een derde (31%) heeft meer uitgegeven dan gepland. In het komend boekjaar geven bedrijven prioriteit aan het gebruik van liquide middelen voor acquisitie (28%), aflossing van schulden (26%) en meer onderzoek & ontwikkeling (23%).

“De positie van Europese CFO’s verandert: als gevolg van de economische recessie hebben zij meer invloed in de directie,” zegt Schoenmakers. “Ze verwachten komend jaar ook meer uit te geven. Dat is goed nieuws voor de economie, aangezien ze willen investeren in langetermijngroei. In die optiek is samenwerking met de juiste partners cruciaal omdat veel bedrijven steeds meer globaliseren en zowel binnen als buiten Europa kansen willen benutten.”