Menu
Gezondheid / Senioren / Zorg & Hulp

Alszheimer

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, zo’n 60 tot 70% van de dementerende mensen heeft last van deze vorm. Het is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven.

Bij patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer is er sprake van een geleidelijke achteruitgang. In eerste instantie zijn er alleen denk- en geheugenstoornissen, na verloop van tijd worden de symptomen echter erger. De ziekte van Alzheimer is (nog) niet te genezen, er wordt op uitgebreide schaal wetenschappelijk onderzoek verricht, maar desondanks zijn de oorzaken ervan nog niet bekend. Er zijn wel geneesmiddelen op komst die de voortgang helpen vertragen.

Risico
De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van de ziekte van Alzheimer is de leeftijd, maar let op! Het is geen ouderdomsverschijnsel! De ziekte van Alzheimer is een hersenziekte met psychiatrische symptomen, die het gevolg zijn van het afsterven van de hersenen. De kans op het krijgen van Alzheimer is verhoogd voor de mensen die een eerstegraads familielid hebben die de ziekte heeft. Wanneer de ziekte van Alzheimer bij meerdere familieleden voorkomt spreekt men van een familiaire vorm. Ook mensen die een depressie hebben gehad hebben een vergroot risico op het ontwikkelen van Alzheimer, het is daarom van belang om hulp te zoeken tijdens een depressieve periode.

Symptomen
De bekendste symptomen van de ziekte van Alzheimer zijn:
*)vergeetachtigheid
*)veranderingen in de persoonlijkheid
*)verlies van spraak
Alzheimer begint vaak ‘onschuldig’ met de eerste symptomen: een lichte vorm van geheugenverlies en een afnemend reactievermogen door verminderde hersenactiviteit. Het zijn slechts enkele beginsymptomen. Ze worden snel afgedaan als zijnde ‘gewone’ ouderdomsverschijnselen, maar het is van belang deze symptomen goed in de gaten te houden.

Onderzoek
Momenteel is men intensief op zoek naar de oorzaak van de ziekte van Alzheimer. Steeds meer stukjes van de puzzel worden gevonden, maar van veel is nog niet bekend hoe zij in elkaar passen en welke invloed ze op elkaar uitoefenen.