Menu
Financieel

WOZ krediet: hoe werkt het?

Het WOZ krediet kan gezien worden als een doorlopend krediet voor mensen met een koopwoning. De WOZ-waarde van de woning is bepalend voor het kredietlimiet van het WOZ krediet. Het is niet noodzakelijk om het WOZ krediet voor de woning te gebruiken. Daarnaast heeft het WOZ krediet als voordeel dat er geen notaris ingeschakeld hoeft te worden en er is verder geen taxatierapport nodig.

Er kan voor deze leningvorm worden gekozen wanneer er een verbouwing moet plaatsvinden aan de woning, of wanneer er voor langere tijd extra financiële ruimte nodig is. Naast de WOZ-waarde van de woning, spelen ook het inkomen en andere financiële verplichtingen een rol met betrekking tot het kredietlimiet.

481135963Het voordeel van een WOZ krediet

Het WOZ krediet heeft een belangrijk voordeel in vergelijking met andere kredietvormen. Hoewel de voorwaarden bijna hetzelfde zijn als bij een gewoon doorlopend krediet, is de geboden rente vaak veel scherper en lager. Dit is gerelateerd aan het feit dat er een eigen woning aanwezig is, waardoor het risico ook lager ingeschat wordt door een kredietverstrekker. Het WOZ krediet kent een variabele rente.

Belangrijke eigenschappen en kenmerken van een WOZ krediet

Het WOZ krediet wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke eigenschappen. Daarmee kan bepaald worden of iemand in aanmerking komt voor deze kredietvorm en deze persoon krijgt daardoor een duidelijk beeld wat het WOZ krediet precies inhoudt:

*Beschikbaar voor eigenaars van een koopwoning;
*Er is sprake van een kredietlimiet;
*Afgeloste bedragen kunnen weer opgenomen worden;
*Extra bijdragen kunnen tussendoor afgelost worden;
*Er is rente verschuldigd over het opgenomen bedrag;
*Variabele rente;
*Geen taxatie- en notariskosten;
*Een eventuele overlijdensrisicoverzekering.

Is een WOZ krediet iets voor u?

Overweegt u om een lening af te sluiten en bent u in het bezit van een koopwoning? Dan is een WOZ krediet misschien een optie voor u. Vraag er eens naar bij een bank, onafhankelijk financieel adviseur of de belastingdienst.