Menu
Nieuws / Senioren

Nieuw onderzoek: ‘Voluit vanaf 50 – deel 2

Het Familie Kenniscentrum (FKC) heeft de potentie van de 50-plusdoelgroep opnieuw in kaart gebracht. Dit onderzoek is het vervolg op het eerste deel uit 2005 en is een bundeling van feiten en cijfers over de 50-plusmarkt in 2012.

Senioren van nu zijn actief, zelfstandig, vitaal en kapitaalkrachtig. En belangrijker nog; ze zijn benaderbaar, toegankelijk én te verleiden. De publicatie ‘Voluit vanaf 50 – deel 2’ geeft inzicht in wie de 50-plusser van nu is en wat hen bezighoudt. Daarnaast geeft het marketeers inzicht in hoe ze de 50-plusser kunnen bereiken.

Dubbele vergrijzing
Maar liefst 5,8 miljoen 50-plussers vertegenwoordigen op dit moment zo’n 36% van de Nederlandse bevolking. Dit aandeel zal volgens het CBS toenemen tot 7,5 miljoen (45%) in 2030. Deze vergrijzing blijkt dubbel en structureel. Dubbel omdat mensen niet alleen ouder worden, maar ook omdat steeds méér mensen ouder worden. Structureel omdat het aandeel 50-plussers ook na het hoogtepunt van de vergrijzing in 2045 constant zal blijven.
Consumentengedrag
De 50-plussers van nu zijn kapitaalkrachtige consumenten. Dat heeft te maken met de hoogte van hun inkomen, hun lasten en de omvang van hun vermogen. Vrouwen blijken het meest te besteden; zij beheren het geld en beslissen erover. Daarbij stellen ze hoge eisen aan prijs, kwaliteit en service.
Mediabereik
De meeste 50-plussers gebruiken vooral de media waarmee ze vertrouwd zijn. Op internet maken 50-plussers een inhaalslag en ook social media zijn in opkomst. Op dit moment gebruikt 47% van de 50-64 jarigen sociale websites, terwijl dit een jaar geleden nog maar 22% was.
Communicatie
Leeftijd is geen allesbepalend criterium. Binnen de 50-plusdoelgroep zijn verschillende segmenten te onderscheiden. Enkele segmentatiemethoden voor de 50-plusmarkt zijn in deze publicatie op een rij gezet. Zo blijkt segmentatie op levensfase, levensstijl, generatie, gezondheid en inkomen duidelijke marketingstrategieën op te leveren. Ook segmentatie op type 50-plusconsument kan tot goede resultaten leiden.
Wensen
Iedere generatie heeft zo zijn eigen wensen en behoeften. Aspecten die belangrijk zijn voor 20-49 jarigen, zoals geld, komen ook terug bij verschillende segmenten binnen de 50-plusdoelgroep, echter dan worden ze als minder belangrijk gezien. Daarentegen wensen ze steeds vaker een goede gezondheid. 50-plussers geven aan dat in reclames niet speciaal met hun leeftijd rekening gehouden hoeft te worden. Waar 50-plussers vooral behoefte aan hebben, zijn waarden als echtheid, herkenning, begrip en humor. Schreeuwerigheid, onduidelijkheid en onechte emoties werken averechts.

Onderzoek
De 87 pagina’s tellende publicatie ‘Voluit vanaf 50 – deel 2’ is gebaseerd op een grootschalig literatuuronderzoek, zowel offline als online. De publicatie is via deze linkgratis te bestellen.
Over Familie Kenniscentrum
Het Familie Kenniscentrum (FKC) is een initiatief van Bindinc., uitgever van o.a. Avrobode, KRO Magazine, NCRV-gids, Mikro Gids, Televizier, TVFilm en Kunst & Cultuur. Het FKC verricht onafhankelijk en objectief onderzoek naar consumentengedrag van families en 50-plussers. De resultaten worden vertaald naar relevante inzichten die marketeers en communicatieprofessionals op weg kunnen helpen bij hun marktbenadering. Het FKC werkt nauw samen met diverse gerenommeerde onderzoeksbureaus. Meer info: www.familiekenniscentrum.nl.