Menu
Gezondheid / Senioren / Uitgelicht / Zorg & Hulp

Beroepsorganisaties werken samen aan vergroten deskundigheid dementie

De beroepsorganisaties van huisartsen (NHG), specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Verenso) en verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) starten gezamenlijk het project DementieEnDan Eerstelijnszorg. Met een pakket aan scholingsmateriaal willen deze organisaties de deskundigheid over dementie bij hun leden vergroten en de samenwerking tussen de verschillende disciplines bevorderen. Hiermee sluiten zij aan bij de landelijke campagne DementieEnDan die in de week van 20-29 september plaatsvindt. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Achmea.

Per jaar wordt in Nederland bij minstens 20.000 personen de diagnose dementie gesteld. Daarnaast heeft een aanzienlijk aantal ouderen dementie zonder dat dit bij de huisarts bekend is. Om uiteenlopende redenen blijkt de huisarts niet altijd de diagnose dementie te stellen wanneer dat wel mogelijk is.

Samenwerking
Goede medische en verpleegkundige zorg aan deze groep (zeer) kwetsbare patiënten vraagt om een proactieve, multidisciplinaire en probleemgeoriënteerde benadering. Een goede samenwerking tussen zorgverleners (zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijk- en praktijkverpleegkundigen, verzorgenden en casemanagers dementie) is van groot belang voor patiënten met dementie.

De beroepsorganisaties ontwikkelen een gezamenlijk pakket scholingsmateriaal dat deze samenwerking ondersteunt en praktische en regionale werkafspraken mogelijk maakt. Door deze samenwerking blijft er oog voor de belastbaarheid van de patiënt, het voorkomen van onnodig belastende onderzoeken en ziekenhuisopnames en de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te functioneren. Zo krijgt de patiënt altijd de goede zorg, ongeacht waar hij of zij zich bevindt.

Compleet pakket
Tijdens de campagne DementieEnDan, van 20-29 september, staat Nederland in het teken van dementie. Deze multimediale campagne is een initiatief van documentairemaker Ireen van Ditshuyzen. Naast een TV documentaire is er filmmateriaal beschikbaar voor scholingsdoeleinden. NHG, Verenso en V&VN ontwikkelen samen met het campagneteam scholing voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, praktijkverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie ter verbetering van de zorg bij (vermoeden van) dementie.

Een vernieuwend project omdat het de deskundigheidsbevordering van bovengenoemde beroepsgroepen gezamenlijk aanpakt door middel van een e-learning en gemeenschappelijke trainingen in de eigen regio. Ook de kaderopleidingen van zowel huisartsen als specialisten ouderengeneeskunde zijn betrokken bij de ontwikkeling van het scholingsmateriaal. 

Materialen
De volgende (scholings)materialen worden ontwikkeld:

  • E-learning voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen;
  • Informatie voor patiënten en mantelzorgers over dit onderwerp op Thuisarts.nl, gebaseerd op samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen;
  • Gezamenlijke trainingen voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen in -en afgestemd op- de eigen regio;
  • Digitaal onderwijsmateriaal voor toetsgroepen;
  • Een brochure met een overzicht van alle beschikbare materialen over dementie en mantelzorg.

Subsidie
Het innovatiefonds van Achmea heeft positief geoordeeld over de subsidieaanvraag voor het project DementieEnDan Eerstelijnszorg. Zij erkent het als een vernieuwend project omdat het de deskundigheidsbevordering van bovengenoemde beroepsgroepen gezamenlijk aanpakt. Met het project is in totaal een bedrag van ruim € 200.000,- gemoeid. De projectaanvragers dragen voor 25% aan het project mee, de rest wordt door Achmea gefinancierd.