Menu
Gezin / Vrouwen / Werk

Vrouwen nemen hun financiële verantwoordelijkheid niet

Binnen het Nederlandse gezin zorgen mannen voor het inkomen en de financiële zaken en vrouwen nemen de zorgtaken op zich. Vrouwen zijn minder goed geïnformeerd over het pensioeninkomen, de hypotheek, schadeverzekeringen en beleggingen dan mannen. Vrouwen maken zich wel zorgen over de financiële consequenties van levensgebeurtenissen – aanzienlijk meer dan mannen – maar handelen daar blijkbaar niet naar. Dit blijkt uit onderzoek van Delta Lloyd Foundation dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK.

 

Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd Groep, maakt zich via Delta Lloyd Foundation sterk voor de financiële zelfredzaamheid van Nederlandse vrouwen. “Vrouwen zijn financieel kwetsbaar bij levensgebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding, overlijden, en het krijgen van een kind. Zolang deze levensgebeurtenissen zich niet voordoen, lijkt er financieel geen vuiltje aan de lucht. Maar ze horen nu eenmaal bij het leven.” Hoek vindt dat vrouwen meer aan ‘risicomanagement’ moeten doen. Hij wijst erop dat vrouwen zichzelf kunnen versterken door hun financiële verantwoordelijkheid te nemen. “En financiële zelfredzaamheid begint met overzicht”, benadrukt Hoek.

 

Gemiddeld maken de ondervraagden zich het meeste zorgen over hun portemonnee bij de volgende vijf gebeurtenissen:

 

  • aanhouden van de huidige economische crisis
  • als men langdurig ziek wordt
  • als de partner langdurig ziek wordt
  • als de partner overlijdt
  • als een kind langdurig ziek wordt

De grootste verschillen tussen mannen en vrouwen voor wat betreft zorgen over de financiële consequenties zijn het arbeidsongeschikt worden van de partner (man 45%, vrouw 67%) en het werkloos worden van de partner (man 41%, vrouw 64%).

 

Een minderheid van de mannen vindt dat vrouwen financieel zelfstandig zouden moeten zijn ten opzichte van 65% van de vrouwen. Vorig jaar toonde onderzoek van Delta Lloyd Foundation al aan dat drie miljoen Nederlandse vrouwen niet economisch zelfstandig is.

 

Het onderzoek toont verder aan dat zowel mannen als vrouwen tevreden zijn met klassieke rolpatronen. Mannen voelen zich binnen het gezin vooral verantwoordelijk voor het kostwinnerschap, voor vrouwen zijn dat de zorgtaken. De meerderheid van zowel de ondervraagde mannen als vrouwen vindt dan ook dat de vrouw beter parttime kan werken om de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Jonge vrouwen tot en met 35 jaar vormen geen uitzondering. Alleen hoger opgeleide vrouwen zijn iets kritischer ten aanzien van deze klassieke rolpatronen.