Menu
Mode & Trends / Nieuws / Vrouwen / Winkelen

Ruim helft consumenten heeft favoriete bakker

Ruim de helft van de Nederlandse consumenten (54%) heeft in de eigen woonplaats een favoriete bakker. Een iets kleiner percentage (42%) zegt een favoriete slager te hebben en bijna kwart (24%) een favoriete groentewinkel. Zo blijkt uit de HBD-Consumentenmonitor, een maandelijks onderzoek onder duizend consumenten van achttien jaar en ouder. Deze groep is representatief voor de Nederlandse bevolking.

 

Van de consumenten die zeggen een favoriete bakker te hebben, koopt 56 % zijn brood daar ook het vaakst. Van degenen met een favoriete slager koopt 43 % daar ook het vaakst zijn vlees en van de consumenten met een favoriete groentewinkel gaat 47 % daar ook het vaakst naar toe voor zijn groente en fruit.

 

Anderen kopen vooral bij de supermarkt
De mensen die wel een favoriete speciaalzaak hebben maar zeggen daar niet het vaakst de desbetreffende producten te kopen, is gevraagd waar ze die dan wel kopen. Dat doen ze voor het grootste deel bij de supermarkt: vlees (96%), brood- en banket (91%), en groente- en fruit (94%). De overige consumenten kopen deze producten op de markt en soms bij een andere dan de favoriete speciaalzaak.

 

Bakker best bezochte speciaalzaak
Van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder koopt 34 % brood en banket het vaakst bij de bakker (tegen 60% bij de supermarkt), 19% koopt vlees het vaakst bij de slager (supermarkt: 74%) en 13% koopt groente en fruit het vaakst bij de groentezaak (supermarkt: 77%). Hiermee is de bakker de speciaalzaak met de meeste klanten. Relatief veel consumenten (6%) kopen hun groente en fruit op de markt, 2% koopt hun brood en banket op de markt en slechts een enkeling koopt vlees op de markt.

 

Speciaalzaak biedt hoge kwaliteit
Voor 91% van de mensen die hun vlees het vaakst bij een slager kopen is de hoge kwaliteit een reden. 40% noemt het persoonlijke aspect en 28% het grotere keuzeaanbod. Van de mensen die hun vlees het vaakst bij een supermarkt kopen noemt ruim twee derde het gemak als reden, 48% zegt dat het minder tijd kost en 47% noemt de lage prijzen als reden.
Ook bij de bakkerswinkel en de groentezaak is de hoge kwaliteit van het assortiment verreweg de belangrijkste reden om daar te kopen, gevolgd door het persoonlijke aspect en de grote keuze.