Menu
Gezondheid / Ziektebeelden

Heb jij immateriële schade opgelopen?

Heb jij immateriële schade opgelopen?

Wanneer je een ongeluk overkomt, kan het zijn dat je naast materiële schade, ook te maken krijgt met immateriële schade. Materiële schade is alle schade die je opgelopen hebt aan jouw bezittingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jouw auto die in de kreukels ligt, omdat een andere weggebruiker tegen jouw wagen gebotst is. Deze vorm van schade kun je vaak door je verzekering of door de verzekering van de tegenpartij laten uitkeren. Je kunt echter ook te maken krijgen met immateriële schade. Dit is een vorm van schade waar je langdurig last van kunt hebben. Het relatief goede nieuws is dat je ook voor deze vorm van schade, een vergoeding kunt aanvragen. Vaak leidt dit er niet toe dat de schade minder wordt, maar wel dat je omstandigheden verbeterd worden.

Wat is immateriële schade?

We spreken van immateriële schade als er sprake is van emotioneel leed, lichamelijk leed of mentale klachten als gevolg van een ongeluk. Immateriële schade kan daardoor heel veel vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan blijvend letsel als gevolg van een heftig ongeluk, maar het kan ook zijn dat je PTSS (posttraumatisch stress syndroom) oploopt als gevolg van een ongeluk waardoor je niet goed meer kunt functioneren. Eveneens vallen (forse) brandwonden onder deze immateriële schadeposten. Deze klachten kunnen namelijk veel ongemak met zich meebrengen en komen niet zelden met indirecte gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je je werk niet goed meer kunt uitvoeren omdat je vaak veel pijn hebt. Of dat je langdurig therapie moet volgen om weer de oude te worden waardoor je inkomsten ineens opdrogen. Je kunt daarom een vergoeding krijgen voor immateriële schade. Het maakt hier echter wel uit wat de ernst van deze schade is.

Wat is immateriële schade

De ernst van je klachten

Er zijn allerlei gradaties binnen de categorie ‘immateriële schade’. Je kunt voor iedere vorm een ander bedrag krijgen. Heb je gering letsel, dan kun je tot 2000 euro ontvangen. Hieronder vallen botbreuken, schaafwonden, vleeswonden of een lichte hersenschudding. De zwaarste vormen van letsel, waarbij je moet denken aan een dwarslaesie of een situatie waarin je nooit meer goed zult kunnen communiceren, kunnen rekenen op een vergoeding van 76.000 euro of meer. Het is aan een specialist om te kijken wat jouw situatie is en wat de vooruitzichten in jouw situatie zijn. Het is daarom verstandig om een specialist in te schakelen die jou kan helpen om te kijken waar jij in jouw geval recht op hebt.

Schakel hulp in

Wanneer je immateriële schade hebt opgelopen, is de kans groot dat je andere zaken aan je hoofd hebt dan de afhandeling van deze schadepost. Wij raden je daarom aan om een jurist in de arm te nemen. Dat kun je doen wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt. Je kunt dan contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij die zal kijken wat jouw rechten zijn en zal zorgen dat je deze rechten kunt laten gelden. Dit kan jouw situatie aanzienlijk verzachten omdat je financiële lasten verlicht kunnen worden. Zo kun jij je richten op jouw herstel.