Menu
Financieel / Nieuws

Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf

  • jaren 70: nieuwe generatie breekt met levensloop ouders
  • 2012: 225 duizend mensen worden 65
  • 2030: één miljoen kwetsbare ouderen

In de periode 1946–1955 zijn in ons land 2,4 miljoen kinderen geboren. Ook in andere West-Europese landen piekten de geboorten na de oorlog, maar tot het midden van de jaren vijftig bleef het Nederlandse geboortecijfer het hoogste van alle West-Europese landen.
De gevolgen van deze babyboom waren enorm: overvolle lagere scholen in de jaren vijftig, een grote toestroom naar de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs in de jaren zestig, bouwwoede in de jaren zeventig, en vanaf 2011 een verhoogde toename van 65-jarigen. En in de toekomst: een versnelde aanwas van 80-plussers.

Met de publicatie Babyboomers. Indrukken vanuit de statistiek brengt het CBS een boekje uit met een aantal observaties over de huidige groep 55- tot 65-jarigen, in verleden, heden en toekomst.

Jaren 70: nieuwe levenslopen

Babyboomers volgden in hun levensloop een andere weg dan hun ouders. Zij hebben het standaardpatroon van werken na school, maar thuis blijven wonen, trouwen vanuit huis en kinderen krijgen – waarbij vrouwen hun baan opzegden en full time moeder werden –, doorbroken en geëxperimenteerd met andere vormen van samenleven. Samenwonen vóór het huwelijk was zo’n verandering, evenals (lang) wachten met het krijgen van kinderen, het blijven werken van vrouwen na het eerste kind, en scheiden.

2012: 225 duizend 65-jarigen

De huidige 55- tot 65-jarigen zijn beter opgeleid dan hun ouders maar relatief laag opgeleid vergeleken met jongere generaties. De babyboomers zijn wel relatief welvarend. Zij werken nog en zitten aan de top van hun carrière, hebben daardoor relatief hoge inkomens en grotere vermogens.
De eersten van de lichting babyboomers van 1946 hebben in 2011 hun AOW-uitkering gekregen. Hun pensionering zorgde voor een scherpe toename van het aantal AOW-uitkeringen.

2050: 1,8 miljoen 80-plussers

Rond 2050 zullen er 1,8 miljoen 80-plussers zijn, 10 procent van de bevolking. Het is duidelijk dat de economie dan sterk in het teken staat van dienstverlening en zorg. Dat geldt zeker voor oudere alleenwonenden die geen partner hebben om ondersteuning te bieden.

De publicatie Babyboomers geeft een indruk van de invloed van deze naoorlogse generatie op de Nederlandse samenleving. Het is een momentopname, een blik in de toekomst en een terugblik tegelijk.