Menu
Relatie

‘Nederlanders gaan te snel uit elkaar’

‘Nederlanders gaan te snel uit elkaar’

Hoofdpunten uit onderzoek naar liefdesrelaties onder 2000 Nederlanders:

  • 70% vindt dat Nederlanders te snel scheiden
  • 60% vindt dat echtscheidingen de maatschappij veel geld kosten
  • Economische crisis zet relatie onder druk, zegt 16%
  • Ruim 50% staat positief tegenover relatiecursussen
  • Ruim 30% wil ‘liefdesrelaties’ als verplicht vak in het onderwijs

Rotterdam, 6 februari 2012 – Ruim 70% van de Nederlanders vindt dat mensen te makkelijk uit elkaar gaan. Een meerderheid van de bevolking, ruim 60%, is van mening dat er binnen een relatie altijd een weg is om samen uit de problemen te komen. Een kwart van de Nederlanders (24%) wil dat de overheid meer gaat investeren in relatiecursussen en deelname aan deze cursussen gaat bevorderen. Een derde (34%) vindt dat er op middelbare scholen verplicht onderwijs in liefdesrelaties moet worden gegeven. Gevraagd naar hun eigen liefdesrelatie beoordelen Nederlanders die gemiddeld met een 8, waarbij mannen iets positiever over hun relatie zijn dan vrouwen. Voor 16% van de Nederlanders geldt dat hun relatie door de huidige financiële crisis meer onder druk is komen te staan.

Dat blijkt uit een vandaag in Rotterdam gepresenteerd representatief onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, uitgevoerd door Blauw Research (www.blauw.com) in opdracht van Stichting Marriage Week Nederland (www.marriageweek.nl).

Bijna helft heeft ervaring met stukgelopen relatie

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft (47%) van de Nederlanders een stukgelopen relatie heeft meegemaakt. Hoger opgeleiden en vrouwen hebben vaker met relatiebreuken te maken gehad dan lager opgeleiden en mannen.

Persoonlijke en maatschappelijke gevolgen echtscheiding

Bijna de helft (42%) van de Nederlanders is zich bewust van de persoonlijke, financiële en emotionele gevolgen van echtscheiding. Gevraagd naar de maatschappelijke gevolgen van echtscheiding zegt 71% dat een extra beroep wordt gedaan op (bijstands)uitkeringen; 65% ziet nadelige gevolgen voor de lokale woningmarkt; 62% ziet een extra beroep op juridische hulpverlening en 55% denkt dat (extra) arbeidsverzuim en schoolverzuim optreden als gevolg van echtscheiding. Circa 60% is van mening dat echtscheidingen de maatschappij veel geld kosten.

Eerste hulp bij relatieproblemen

Bij relatieproblemen richt 71% zich in eerste instantie op hulp van familie en vrienden. Ruim een kwart (26%) houdt relatieproblemen voor zichzelf, terwijl 20% de hulp van een relatietherapeut inroept. Een relatiecursus (8%) of hulp van een kerk (1%) worden weinig genoemd.

Actievere rol overheid verwacht

De helft van de Nederlanders vindt dat relaties een privézaak zijn, waarmee de overheid zich niet moet bemoeien. Tegelijk vindt een kwart (24%) dat de overheid meer zou moeten investeren in relatiecursussen en 28% vindt dat de overheid het deelnemen aan deze cursussen moet bevorderen. De meest bekende relatiecursussen zijn die van de Centra voor Jeugd en Gezin, gevolgd door ‘Verrijk je relatie’ en ‘Marriage Course’. Een derde (34%) stelt dat er op middelbare scholen verplicht onderwijs in ‘liefdesrelaties’ moet worden gegeven. Daarnaast vindt 41% het een goede zaak wanneer de overheid de drempel verlaagt om relatiecursussen te volgen, bijvoorbeeld door de kosten van deze cursussen aftrekbaar te maken van de belasting.