Menu
Ondernemen / Zakelijk

Kan een burn-out reden zijn voor ontslag?

Geen energie meer hebben, veel piekeren, slecht slapen, onzeker en overgevoelig zijn: vorig jaar hadden één op de zeven werknemers burn-out klachten. Dat zijn méér dan 1 miljoen Nederlanders die het allemaal even niet meer zagen zitten. Gevolg: ziekmelden op werk. En lang.

Al met al melden werknemers zich in zijn totaliteit 7,5 miljoen dagen per jaar ziek – dit kost de overheid ongeveer 1,8 miljard euro. Heel heftig, natuurlijk. Maar we kunnen ons voorstellen dat wanneer je er last van hebt, je door een ontzettend onzekere peridoe gaat. En misschien vooral bang bent om eventueel ontslagen te worden. Maar kan dit?

Steeds meer klachten over burn-outs

Vorig jaar was een op de zeven werknemers overgevoelig, maar in 2013 was dit slechts een op de acht. Dit geeft een flinke stijging weer. Er zijn vermoedens dat dit kan komen doordat de economie weer aangetrokken is, mensen dus meer werken maar daarom ook meer werkdruk voelen. Ook kan het komen doordat er intensief campagnes zijn gevoerd over burn-out’s. Mensen kunnen zich opeens vinden in de klachten en realiseren zich nu dat ze het hebben. Hello pressure!

Ontslagen worden wegens een burn-out? Het kan niet zomaar

Tenzij je een tijdelijk contract hebt, kan je niet zomaar ontslagen worden als jij je langdurig ziekmeldt. Als jij door de klachten zodanig ziek bent dat je jouw werk niet meer kan verrichten, ben je namelijk arbeidsongeschikt. De eerste twee jaar ben je dan extra beschermd tegen het ontslag. Een werkgever zou zelfs met een ontslagvergunning van het UWV de arbeidsovereenkomst niet kunnen opzeggen. Via de kantonrechter zou dit eventueel wel kunnen, maar alleen als het ontslag niets te maken heeft met het ziek zijn. Na twee jaar kan je wél ontslagen worden, maar moet het wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je kan door ziekte je werk niet meer uitoefenen;
  • De verwachting is dat je niet binnen 26 weken weer op de rit bent;
  • Er zijn, zonder resultaat, voldoende reïntegratie inspanningen gedaan.

Tijdelijk contract

Heb je een tijdelijk contract, dan hoeft je werkgever deze in principe niet te verlengen. Hij hoeft niet eens een reden te geven. Maar sinds 1 januari 2015 is de WWZ ingevoerd, wat betekent dat er nu tijdig aangegeven moet worden of een tijdelijk contract verlengd gaat worden ja of nee. Dit noemen ze een ‘aanzegtermijn’. Houdt je werkgever zich daar niet aan? Dan moet hij een boete van één bruto maandsalaris betalen. Zegt hij het te laat tegen je? Dan worden deze dagen berekend. Maar onthoud: wordt je contract niet verlengd als ‘zieke’ werknemer? Dan krijg je via het UWV een uitkering op basis van de Ziektewet. Meestal bedraagt dit 70% van het loon dat werk verdiend in het jaar vóór de ziekte. Houdt je werkgever zich niet aan de regels? Dan moet je wel zo snel mogelijk aan de bel trekken bij een jurist, anders ben je te laat.