Menu
Nieuws

Vrouwen hebben minder maar willen meer

Zin in meer onderzoekt de besteding van 8000 vrouwen Strombeek-Bever, 7 maart 2012 – In moeilijke economische tijden gaat men zijn budget al eens onder de loep nemen. Maar waar spendeert de Vlaamse vrouw haar tijd en geld nu precies aan? In het najaar van 2011 gunden meer dan 8000 bezoekers* van www.zininmeer.be een kijkje in hun portefeuille en tijdsschema. Blijkt dat de Vlaamse vrouw vooral aan één ding weinig gaat spenderen, en dat is aan zichzelf. Al heeft ze het tegelijkertijd ook moeilijk om te besparen op haar fashion- en verzorgingsuitgaven.

Op sommige dingen mag je gewoon niet besparen.
Iedereen vindt het wel eens leuk zichzelf te verwennen. En daarvoor zijn de Vlaamse vrouwen bereid om af en toe wat dieper in hun portefeuille te duiken. De helft van de ondervraagde vrouwen geeft immers toe wel eens een te duur kledingsstuk of beautyproduct te kopen. Desondanks hebben ze wat kledij betreft nog altijd het liefst véél voor hun geld: 70% koopt liever veel goedkope stuks dan één duurder stuk. Daarnaast zegt 10% kledij nooit prijsbewust te kopen. Voor beauty en verzorging daarentegen letten de ondervraagde vrouwen wat meer op het prijskaartje.

De Zin in meer-enquête toont aan dat meer dan 50% van de vrouwen minder dan een vijfde van het gezinsbudget aan kledij en schoenen spendeert. En in dit budget knippen ze liever niet, zelfs al is het een magere maand. Ook beknibbelen in de dagelijkse verzorging is een no-go! Meer dan acht op de tien vrouwen besparen niet of enkel als het echt niet anders kan op dagelijkse verzorging. Twee derde van de vrouwen vindt het dan weer geen opgave om te besparen op make-up.

Verder gaat een leeuwendeel van het inkomen naar voeding en naar de kleding en verzorging van de kinderen. Aan de inrichting van het huis wordt weinig besteed. Maar waar de Vlaamse vrouwen het minst aan besteden, is aan zichzelf: 80% van de ondervraagde vrouwen geeft slechts een fractie van het huishoudbudget uit aan zichzelf.

Over huishoudaankopen beslissen vrouwen zelf! Of toch bijna.

Over de dagelijkse aankopen beslist 69% van de Vlaamse vrouwen gewoon zelf. 28% neemt deze aankoopbeslissingen echter wel in samenspraak met de partner. Toch kunnen ze niet claimen helemaal niet beïnvloed te worden in hun aankopen: de helft van de vrouwen gebruikt voor huishoudproducten hetzelfde merk als hun moeder.

Liever op reis dan op restaurant
In crisistijden kan het huishoudbudget wat krapper zijn dan anders. Hoe gaat de Vlaamse vrouw zich daartegen wapenen? Zes op de tien vrouwen besparen probleemloos op restaurantbezoekjes en meer dan de helft van de vrouwen bespaart makkelijk op de inrichting van hun huis. De ondervraagde vrouwen tornen daarentegen bij voorkeur niet aan hun budget voor kleding, reisjes en hobby’s.

Werk en het huishouden gaan ten koste van tijd met het gezin.
Tijd is een kostbaar goed, we hebben er allemaal te weinig van. Uit de enquête blijkt dat bij de Vlaamse vrouwen vooral hun job de boosdoener is. Een derde van de ondervraagde vrouwen geeft aan dat ze meer dan de helft van hun tijd aan het werk spenderen. Ook het huishouden slorpt een groot aandeel van hun tijd op. Meer dan 80% van de vrouwen besteedt namelijk tot een kwart van hun tijd aan het huishouden.

Logischerwijs moeten enkele andere aspecten van hun leven het daardoor ontgelden. Zo geeft bijna 60% van de vrouwen aan dat ze minder dan een derde van hun tijd aan hun kinderen kunnen spenderen. Ook hun relatie blijkt al eens het onderspit te moeten delven. Maar de grootste verliezer zijn … zijzelf! Me-time is het schaarst in de tijdsbesteding van de Vlaamse vrouw. Meer dan zeven op de tien vrouwen spenderen slechts 10% of minder van hun tijd aan zichzelf.