Menu
Zakelijk

BKR Kredietbarometer: bijna 720.000 consumenten met betalingsachterstand op lening

Het aantal consumenten met een betalingsachterstand op een lening blijft toenemen. Op dit moment zijn er bijna 720.000 consumenten die moeite hebben met het aflossen van hun lening. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Kredietbarometer, een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. Ten opzichte van 1 juli 2012 – een jaar geleden – zijn er 45.000 consumenten met betalingsachterstanden bijgekomen. In totaal heeft nu 8,3% van de bij BKR geregistreerde consumenten een achterstand in betaling. Een jaar geleden was dit percentage 7,7%.

Minder leningen, meer achterstanden
Volgens Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR is er sprake van twee ontwikkelingen. “Aan de ene kant zien we dat consumenten minder snel een lening afsluiten. Dit zien we terug in het Centraal Krediet Informatiesysteem waar het aantal consumenten met een lening iets daalt. Aan de andere kant raakt de economische teruggang steeds meer mensen. Zij krijgen bijvoorbeeld te maken met werkloosheid en kunnen daardoor moeilijker aan hun betalingsverplichtingen voldoen.”

Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in januari 2014.

Over BKR
BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. De missie van BKR is het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. Momenteel bevat het CKI gegevens over ongeveer 8,6 miljoen personen, waarvan bijna 92% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt ruim 100 werknemers, heeft circa 240 aangesloten organisaties en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.

***

Nadere toelichting betalingsachterstanden
In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR worden alle afgesloten kredieten rechtstreeks door banken en kredietverstrekkers geregistreerd. Dit kunnen bijvoorbeeld aflopende kredieten (al dan niet met hypothecaire zekerheid*), doorlopende kredieten, verzendhuiskredieten of saneringskredieten zijn. Deze kredieten worden op het moment van afsluiten geregistreerd. Van deze kredieten wordt tevens geregistreerd of er sprake is van een betalingsachterstand.

Een bij BKR aangesloten organisatie meldt een betalingsachterstand op het moment dat er sprake is van enkele maanden aaneengesloten niet betalen. Afhankelijk van het soort krediet vindt een achterstandsmelding plaats nadat een (ongeoorloofde) betalingsachterstand van tussen de 60 en 120 dagen is ontstaan na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn. Zie voor nadere details ook het Algemeen Reglement van BKR.

Dit betekent concreet dat een achterstand die de afgesproken termijn heeft overschreden, en gemeld wordt bij BKR, pas een herstelmelding krijgt  als deze achterstand geheel is ingelopen. Daar staat tegenover dat achterstanden die de afgesproken termijn (zie het Algemeen Reglement van BKR) nog niet hebben overschreden in het geheel niet worden geregistreerd en ook niet in de achterstandscijfers van BKR worden meegenomen.

*Hypotheken worden niet in het CKI geregistreerd op het moment van afsluiten. Registratie vindt alleen plaats als er sprake is van een betalingsachterstand van vier aaneengesloten maanden (120 dagen).

Zowel voor kredieten als hypotheken geldt dat als de bij BKR aangesloten organisatie meldt dat de betalingsachterstand volledig is ingelopen, in het CKI een herstelmelding wordt geplaatst (mits het contract wordt voortgezet) waaruit blijkt dat de gemelde achterstand daadwerkelijk is ingelopen. Deze volledig herstelde kredieten/hypotheken worden dan in de Kredietbarometer niet meer als betalingsachterstand aangemerkt. Zowel de achterstands- als herstelmelding blijven nog wel in het CKI zichtbaar.

Naast de achterstands- en herstelcodering zijn er nog vijf bijzonderheidscoderingen die geregistreerd kunnen worden in het CKI. Bij BKR aangesloten organisaties gebruiken deze coderingen als er specifieke omstandigheden gelden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een aflossingsregeling, een opeisbare vordering, een afgeboekt bedrag, een onbereikbare consument of een preventieve betaalregeling. Lopende kredieten met een bijzonderheidscodering worden in de Kredietbarometer als betalingsachterstand aangemerkt.