Menu
Ondernemen / Zakelijk

Onderzoek FNV Zelfstandigen: 83% tegen afschaffing zelfstandigenaftrek

Uit onderzoek van FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, blijkt dat 83% van de zelfstandig ondernemers het afschaffen van de zelfstandigenaftrek een slecht plan vindt.

Het onderzoek is vorige week gehouden onder iets minder dan 1400 zelfstandigen. Het merendeel van de ondervraagde zelfstandig ondernemers verwacht bovendien dat zij de afschaffing van deze belastingmaatregel voor zzp´ers niet kunnen compenseren met hogere tarieven en dus minder inkomen zullen hebben en minder geld opzij kunnen zetten voor pensioen, scholing en ontwikkeling. 9% van de zelfstandigen overweegt zelfs te stoppen met het bedrijf. Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek is één van de adviezen van de Commissie van Dijkhuizen over de hervormingen van het belastingstelsel.

FNV Zelfstandigen heeft het onderzoek over de zelfstandigenaftrek opgezet omdat er na het advies van de Commissie Van Dijkhuizen veel onrust onder zelfstandig ondernemers is ontstaan. Bijna alle zelfstandigen maken momenteel gebruik van zelfstandigenaftrek. De belangrijkste reden dat de meeste zzp’ers het afschaffen van de zelfstandigenaftrek een slecht plan vinden, is dat zelfstandigen zelf voorzieningen tegen ziekte en dergelijke moeten nemen.

“De massale respons op dit onderzoek geeft aan dat het onderwerp heel sterk leeft onder zelfstandig ondernemers. Velen zijn voor hun inkomen deels afhankelijk van de zelfstandigenaftrek”, aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. “De overheid wil ondernemers stimuleren een gezonde onderneming te leiden. Het is daarom goed de huidige regelingen te bekijken maar als er iets gaat veranderen, is het wel van belang dat het een doordachte, geleidelijke verandering is. De overheid moet zich goed realiseren wat de consequenties zijn voor zelfstandig ondernemers.”

“De Commissie Van Dijkhuizen geeft als argument voor de hervormingen dat zzp’ers nu teveel belastingvoordelen krijgen in vergelijking met werknemers. Deze twee groepen kun je echter niet 1 op  1 met elkaar vergelijken. Zelfstandigen zijn ondernemers, met bijbehorend ondernemersrisico en eigen verantwoordelijkheid voor voorzieningen als pensioen en arbeidsongeschiktheid,” vervolgt Linde Gonggrijp. “Net als de overheid zijn wij sterke voorstanders van gezond ondernemerschap. Bij herziening van bepaalde regelgeving moet echter wel goed worden gekeken naar de specifieke situatie van zelfstandig ondernemers. Deze is heel anders dan de situatie van grotere bedrijven of werknemers.”

Het onderzoek is gehouden door FNV Zelfstandigen onder 1379 zelfstandig ondernemers, leden en niet-leden. De respondenten zijn werkzaam in diverse sectoren, waarbij de meesten actief zijn in de dienstverlening. Meer dan 60% van de respondenten is al langer dan 5 jaar zelfstandig ondernemer.

Over FNV Zelfstandigen in Bouw Diensten Groen Handel ICT Industrie Vervoer en Zorg

FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen marktconforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in moeilijke tijden. Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso.

FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren bouw, diensten, groen, handel, ICT, industrie, vervoer en zorg. Meer informatie is te vinden op www.fnvzpp.nl of volg ons op twitter @FNVZZP.